Valstybės rinkliava

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos teikia šias paslaugas – išduoda ar pakeičia energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatus, išduoda, pakeičia, patikslina leidimus verstis veikla elektros energetikos sektoriuje arba išduoda leidimo dublikatą, už kurias mokamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas valstybės rinkliavos dydis.

Valstybės rinkliava už šias Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos teikiamas paslaugas mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, įmokos kodas – 5782.

Informuojame, kad nuo 2016 metų pasikeitė mokėjimo pavedimų, atliekamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos biudžeto surenkamąsias sąskaitas, formavimo internetinėje bankininkystėje tvarka. Šiuo adresu www.vmi.lt/cms/mokejimu-pavyzdziai-nuo-2016-m pateikti bankinių mokėjimų ruošinių pavyzdžiai, kaip teisingai sumokėti valstybės rinkliavas, mokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos surenkamąsias sąskaitas, už Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos teikiamas paslaugas.

Už energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklos atestato išdavimą Rinkliavos dydis eurais
   
Energetikos įrenginių įrengimo ar eksploatavimo veiklos atestato išdavimą 83,00
Energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklos atestato pakeitimą 46,00
   

 

Paslaugos pavadinimas Rinkliavos dydis eurais
 už leidimo gaminti elektros energiją:  
 – išdavimą 65,00
 – pakeitimą 50,00
 – patikslinimą 50,00
 – dublikato išdavimą 10,00
 už leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus:  
 – išdavimą 50,00
 – pakeitimą 40,00
 – patikslinimą 40,00
 – dublikato išdavimą 10,00
 už leidimo tiesti tiesioginę elektros liniją:  
 – išdavimą 65,00
 – pakeitimą 50,00
 – patikslinimą 50,00
 – dublikato išdavimą 10,00
 už leidimo eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra Europos Sąjungos valstybės narės:  
 – išdavimą 65,00
 – pakeitimą 50,00
 – patikslinimą 50,00
 – dublikato išdavimą 10,00
 už leidimo importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra Europos Sąjungos valstybės narės:  
 – išdavimą 65,00
 – pakeitimą 50,00
 – patikslinimą 50,00
 – dublikato išdavimą 10,00

Valstybės rinkliavos dydžiai už leidimų verstis veikla elektros energetikos sektoriuje išdavimą, pakeitimą, patikslinimą arba dublikato išdavimą patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 815 (2015-08-10 TAR, Dok. Nr. 12184).

Valstybės rinkliava grąžinama Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 10 straipsnyje nustatytais atvejais: kai sumokėta daugiau negu nustatytas valstybės rinkliavos dydis; jeigu paslaugos nesuteikiamos. Šiuo atveju valstybės rinkliavos mokėtojas turi pateikti rašytinį prašymą apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos kartu su Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduota pažyma, kurioje nurodomos valstybės rinkliavos grąžinimo priežastys.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-10-13