Kontroliniai klausimynai

Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 1V-10 patvirtinti energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės tikrinimo aktai, kurie naudojami atliekant ūkio subjektų patikrinimus.

Patikrinimo aktuose (klausimynuose) pateikti kontroliniai klausimai atspindi svarbiausius teisės aktų reikalavimus, kurių nesilaikymas gali padaryti reikšmingos žalos ar sukelti realų pavojų visuomenei, kitų asmenų interesams, aplinkai. Už kitų reikalavimų, kurie neįtraukti į klausimyną, nesilaikymą tikrinamiems ūkio subjektams poveikio priemonės netaikomos, išskyrus išimtinius atvejus, kai jos būtinos siekiant užkirsti kelią reikšmingos žalos ar pavojaus visuomenei ar aplinkai atsiradimui (t. y. kai tam tikras į klausimyną neįtrauktas aspektas tam tikromis aplinkybėmis yra esminis), taip pat siekiant užkirsti kelią ūkio subjekto elgesiui tyčia nesilaikyti teisės aktų reikalavimų, kai ūkio subjektas jau buvo įspėtas ir konsultuotas dėl jų nesilaikymo.

Teisės aktų, reguliuojančių Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos veiklą atliekant ūkio subjektų priežiūrą ir įtvirtinančių atitinkamų priežiūros sričių reikalavimus, sąrašas, patvirtintas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2017 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. 1V-46 (kartu su Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 1V-123 redakcija).

Energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktai (klausimynai)

Nr.  Patikrinimo aktai Formatas
1. 0,4 kV įtampos oro, oro kabelių, kabelių linijų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas Atsisiųsti Atsisiųsti
2. 6/10 kV įtampos oro linijų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas Atsisųsti Atsisiųsti
3. 6/10 kV įtampos kabelių linijų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas Atsisiųsti Atsisiųsti
4. 110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas Atsisiųsti Atsisiųsti
5. 110 kV įtampos kabelių linijų eksploatavimo ir techninės būklės tikrinimo aktas Atsisiųsti Atsisiųsti
6. 330 kV įtampos oro linijų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas Asisiųsti Atsisiųsti
7. Operatyvinio dispečerinio valdymo AB „Energijos skirstymo operatorius“ skirstomojo tinklo elektros įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas Atsisiųsti Atsisiųsti
8. 110/10 kV įtampos skirstomojo tinklo, 110/35/10 kV įtampos transformatorių pastočių ir skirstyklų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas Atsisiųsti Atsisiųsti
9. Transformatorinių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas Atsisiųsti Atsisiųsti
10. Bendro ciklo šilumos ir elektros gamybos įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas Atsisiųsti Atsisiųsti
11. Šilumos gamybos įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas Atsisiųsti Atsisiųsti
12. Šilumos tiekimo įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas Atsisiųsti Atsisiųsti
13. Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų apskaitos stočių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas Atsisiųsti Atsisiųsti
14. Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų skirstymo stočių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas Atsisiųsti Atsisiųsti
15. Naftos ir naftos produktų magistralinių vamzdynų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas Atsisiųsti Atsisiųsti
16. Naftos ir naftos produktų terminalo įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas Atsisiųsti Atsisiųsti
17. Ūkio subjektų, kurie naudoja gamtines dujas energijai, tiekiamai visuomeniniams ir gyventojų poreikiams tenkinti, gaminti, energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas  Atsisiųsti Atsisiųsti
18. 35 kV įtampos kabelių linijų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas Atsisiųsti Atsisiųsti
19. 35 kV įtampos oro linijų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas Atsisiųsti Atsisiųsti
20. 330 kV transformatorių pastotės ir skirstyklos eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas Atsisiųsti Atsisiųsti
21. LITGRID AB sistemos valdymo centro darbo patikrinimo aktas Atsisiųsti Atsisiųsti
22. Elektrinių elektros įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas Atsisiųsti Atsisiųsti
23. Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų kompresorių stočių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas Atsisiųsti Atsisiųsti
24. Gamtinių dujų perdavimo sistemos magistralinio dujotiekio vamzdyno eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas Atsisiųsti Atsisiųsti
25. Gamtinių dujų skirstymo sistemos eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas Atsisiųsti Atsisiųsti
26. ORLEN Lietuva, AB, elektros įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas Atsisiųsti Atsisiųsti
27. ORLEN Lietuva, AB, naftos perdirbimo įrenginių saugaus eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas Atsisiųsti Atsisiųsti
28. Suskystintų naftos dujų sistemų įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas Atsisiųsti Atsisiųsti
29. 110 kV įtampos perdavimo tinklo skirstyklų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas Atsisiųsti Atsisiųsti
30. Saulės fotovoltinių elektrinių elektros įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas Atsisiųsti Atsisiųsti
31. Vėjo elektrinių elektros įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas Atsisiųsti Atsisiųsti
32. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atestatuose nustatytos veiklos sąlygų laikymosi patikrinimo aktas Atsisiųsti Atsisiųsti
33. Suskystintų naftos dujų balionų sandėlio eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas Atsisiųsti Atsisiųsti
34. Suskystintų naftos dujų degalinės eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas Atsisiųsti Atsisiųsti
35. Suslėgtų gamtinių dujų degalinės eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas Atsisiųsti Atsisiųsti
36. Skysto kuro degalinių įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas Atsisiųsti Atsisiųsti
37. Ūkio subjektų, vartojančių elektros energiją, elektros įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas Atsisiųsti Atsisiųsti
38. Aukštos įtampos nuolatinės elektros srovės intarpo stoties eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas Atsisiųsti Atsisiųsti
39. Hidroelektrinių įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas Atsisiųsti Atsisiųsti
40. Ūkio subjektų, turinčių Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotą atestatą eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas, patikrinimo aktas Atsisiųsti Atsisiųsti
41. AB „Klaipėdos nafta“ SGD terminalo energetikos įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas  Atsisiųsti Atsisiųsti
42. Pažyma apie daugiabutį namą ir jo šildymo ir karšto vandens sistemas Atsisiųsti Atsisiųsti
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-02-11