Korupcijos prevencija

Inspekcija, užtikrindama savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją. Įgyvendindama korupcijos priemones, Inspekcija siekia užkirsti kelią korupcijos atsiradimui ir (ar) pasireiškimui Inspekcijos veikloje.