Informacijos apie asmenį surinkimas

Pareigybių, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 ir 91 straipsnių nuostatomis, sąrašas, patvirtintas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2016 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 1V-73.

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-09-16