Korupcijos prevencijos programos

Inspekcija, vykdydama korupcijos prevenciją, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 patvirtinta Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1-334 patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos kovos su korupcija 2017–2020 metų programa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kasmetinės motyvuotos išvados dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės: