Pranešimų pateikimo tvarka

Anonimiškai informaciją galite teikti visą parą:

  • telefonu su atsakikliu (8 5)  207 7905 (skambutis „Pasitikėjimo linijos“ telefonu apmokestinamas pagal Jūsų operatoriaus taikomus tarifus). Paskambinę šiuo telefono numeriu, išklausykite rekomendacijas, o vėliau, išgirdę garso signalą, išsakykite savo nuomonę apie pažeidimus ir neteisėtus Valstybinės energetikos inspekcijos specialistų veiksmus ar korupcinius veiksmus ir kitą galimą nesąžiningą jų veiklą. Jūsų pranešimas bus tik įrašytas, vėliau jį išklausys asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją.
  • el. paštu pranesk@vei.lt

Pranešimą teikiančiam fiziniam ar juridiniam asmeniui nebūtina nurodyti savo vardo, pavardės ar pavadinimo, adreso ir kontaktinių duomenų.

Pranešime turi būti nurodyta:

  • tarnautojo, kurio veiksmai (neveikimas) skundžiami, vardas, pavardė ir pareigos (jei žinoma);
  • tarnautojo atlikti galimai neteisėti veiksmai;
  • skundžiamų galimai neteisėtų veiksmų atlikimo data (jei žinoma).

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-11-13