Elektros įrenginių saugumas – jų savininkų rūpestis

Data

2015 08 19

Įvertinimas
0

Pareiga rūpintis elektros įrenginių eksploatavimu tenka šių įrenginių savininkams. Jie turi imtis visų priemonių, kad elektros įrenginiai būtų eksploatuojami patikimai, saugiai ir efektyviai.

Už elektros įrenginių priežiūrą asmeniškai atsakingas elektros įrenginių savininkas arba jo įgaliotas asmuo. Pažymime, kad vartotojo elektros įrenginių eksploatavimą turi vykdyti kvalifikuoti, reikiamai parengti ir nustatyta tvarka atestuoti elektrotechnikos darbuotojai. Būtent jie organizuoja ir vykdo elektros įrenginių techninę priežiūrą, remonto, montavimo, derinimo ir bandymo darbus, vykdo juose perjungimus bei atlieka jiems priskirtų įrenginių operatyvinį valdymą.

Todėl elektros įrenginių savininkas ar jo įgaliotas asmuo, siekdamas užtikrinti saugą organizuojant ir vykdant darbus jo nuosavybėje esančiuose arba jo valdomuose (nuomojamuose, koncesijos būdu, pagal įgaliojimą) elektros įrenginiuose, skiria toms funkcijoms atlikti tinkamai apmokytus reikiamos kvalifikacijos elektrotechnikos darbuotojus. Nesant reikiamos kvalifikacijos elektrotechnikos darbuotojų, gali būti sudaromos sutartys su įmonėmis, turinčiomis Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (VEI) išduotą atitinkamų elektros įrenginių eksploatavimo atestatą.

Vartotojo elektros įrenginių eksploatavimui privalo būti skiriamas asmuo, atsakingas už elektros ūkį, t. y. atitinkamos kvalifikacijos darbuotojas, atsakingas už įmonės, jos filialo, padalinio ar savininko (vartotojo) elektros įrenginių techninę būklę, efektyvų, patikimą ir saugų jų eksploatavimą. Jei elektros įrenginių leista naudoti galia viršija 100 kW arba yra aukštosios įtampos įrenginių, šis asmuo turi turėti aukštą kategoriją (AK). Kitais atvejais atsakingas už elektros ūkį gali būti vidurinės kategorijos (VK) darbuotojas, turintis ne trumpesnį kaip vienerių metų darbo su elektros įrenginiais stažą.

Įmonės, įstaigos, bendrijos, ūkininkai, kurie neturi savo kvalifikuoto darbuotojo, galinčio būti atsakingu už elektros ūkį, gali sudaryti sutartis su įmonėmis, turinčiomis VEI išduotą atitinkamų elektros įrenginių eksploatavimo atestatą. Tokiu atveju asmenį, atsakingą už elektros ūkį, skiria įrenginius eksploatuojanti įmonė.

Asmuo, atsakingas už elektros ūkį, vykdydamas elektros įrenginių eksploatavimą, privalo užtikrinti patikimą elektros įrenginių veikimą pagal norminiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Jei turimų žemosios įtampos elektros įrenginių leista naudoti galia yra ne didesnė kaip 30 kW arba esant vienfaziam elektros įvadui, skirti asmenį, atsakingą už elektros ūkį, nebūtina.