Leidimus verstis veikla elektros energetikos sektoriuje galima užsakyti elektroniniu būdu

Data

2017 03 08

Įvertinimas
0
Pixabay.com nuotr.
Pixabay.com nuotr.

Nuo šiol leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir leidimus gaminti elektros energiją galima užsakyti elektroniniu būdu viešųjų elektroninių paslaugų portale Elektroniniuose valdžios vartuose.

Ši nauja Inspekcijos teikiama elektroninė paslauga yra skirta asmenims, norintiems elektroniniu būdu užsakyti leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus arba leidimo gaminti elektros energiją išdavimą, pateikti reikiamus dokumentus, stebėti leidimo paslaugos eigą, taip pat elektroniniu būdu gauti leidimą.

Užsisakyti paslaugą galite paspaudę šią nuorodą – Leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir leidimų gaminti elektros energiją išdavimas.

Užsakant paslaugą, būtina nuosekliai atlikti visus nurodytus veiksmus. Pirmasis užsakymo etapas – dokumentų pateikimas užpildant paslaugos užsakymo formą. Teikiant užsakymą Inspekcijai, gausite užduotį sumokėti už reikalaujamą paslaugą. Tik tuomet, kai per Elektroninių valdžios vartų portalą bus atliktas mokėjimas, Inspekcija gaus užsakymą išduoti pageidaujamą leidimą.

Jei bus pateikti visi reikiami dokumentai ir jų turinys atitiks teisės aktais reikalaujamą pateikti informaciją, paslauga užsakovui bus suteikta per 30 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų gavimo dienos. Tuo atveju, jei bus pateikti ne visi dokumentai ar jie bus netinkamai užpildyti, Inspekcijos specialistas  informuos, kokią informaciją reikėtų patikslinti ir nurodys terminą, iki kada tai atlikti.

SVARBU Elektroniniuose valdžios vartuose užsakyti šią paslaugą gali tik tie asmenys, kurie nėra iš anksto sumokėję už paslaugą. Tuo atveju, jei jau esate sumokėję už paslaugą kitu būdu, pvz., atlikote mokėjimo pavedimą, tuomet siūlome dėl paslaugos suteikimo, turint visus dokumentus, kreiptis vienu iš nurodytų būdų:

  • tiesiogiai atvykus į Inspekciją, adresu Mortos g. 10, Vilnius;
  • paštu ar per pasiuntinį, adresu Mortos g. 10, LT-03219 Vilnius;
  • el. paštu paslaugos@vei.lt. Dokumentai teikiami šiuo el. paštu turi būti pasirašyti elektroniniu parašu. Pasirašyti elektroniniu parašu galite Lietuvos vyriausiojo archyvo tarnybos puslapyje paspaudę šią nuorodą – https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/create.  Pasirašyti galite asmens tapatybės kortelėje esančiu kvalifikuotu parašu arba mobiliu parašu.

Primename, kad pateikiant Inspekcijai dokumentus vienu iš nurodytų būdų, turite pateikti ir prašymą, kurio forma nurodyta Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 1-212. Atskiro prašymo pateikti nereikia tik užsakant leidimo išdavimo paslaugą viešųjų elektroninių paslaugų portale Elektroniniuose valdžios vartuose www.epaslaugos.lt, nes elektroninės paslaugos užsakymo forma atitinka minėtą prašymą.

Jei prisijungdami prie Elektroninių valdžios vartų ar užsakydami paslaugą susiduriate su techninėmis problemomis, prašom apie tai informuokite portalo administratorių arba Inspekcijos Bendrųjų reikalų skyriaus sistemų administratorių Žygimantą Zabarską tel. (8 5)  219 5412, mob. 8 659  92 745, el. p. Zygimantas.Zabarskas@vei.lt.

Elektroniniuose valdžios vartuose be leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar leidimų gaminti elektros energiją elektroniniu būdu galima užsakyti dar dvi teikiamas paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims: išduoti energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatus ir  energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimą.