Skelbiame VEI veikloje nebenaudojamo turto aukcioną!

Data

2019 06 07

Įvertinimas
3
VEI logo patvirtintas.jpg

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI) skelbia VEI ketvirtą nereikalingo turto pardavimo aukcioną, kuris vyks 2019 m. birželio 21 d., 13:00 val. VEI patalpose, adresu Mortos g. 10, Vilnius, 111 kab.

Aukcione bus parduodami lengvieji automobiliai, stacionarūs ir nešiojami kompiuteriai, vaizduokliai, fiksuoto ryšio ir mobiliojo ryšio telefonai, fotoaparatai ir kitas ūkinis inventorius.

Aukcione parduodamo turto sąrašas pridedamas šioje nuorodoje. 

Parduodamo turto apžiūra vyks 2019-06-17 - 2019-06-19  nuo 8.30 val. iki 15.00 val.

Informaciją apie sąraše nurodytą parduodamą turtą teikia:

- apie lengvuosius automobilius – Dangis Atkočiūnas , Finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus specialistas mob. (8 659) 54878, el. p. dangis.atkociunas@vei.lt; 

- apie kompiuterinę, ryšio ir kitą techniką – Vilius Stulpinas Finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus sistemų administratorius, mob. (8 659) 92745, el. p. vilius.stulpinas@vei.lt.

- apie ūkinį inventorių, esantį Šiaulių teritoriniame skyriuje, adresu; Tilžės g. 66C, Šiauliai, – Šiaulių teritorinio skyriaus vedėjas Jonas Matusevičius, mob. (8 698) 46341, el. p. jonas.matusevicius@vei.lt.

- apie ūkinį inventorių, esantį Vilniaus teritoriniame skyriuje teritoriniame skyriuje, adresu Užpalių g. 87, Utena, – Vilniaus teritorinio skyriaus vyresnysis specialistas Ramūnas Beikus, mob. (8 698)46343, el. p. ramunas.beikus@vei.lt.

Aukciono dalyvio bilietas ir aukciono žiūrovo bilietas yra nemokami. Aukciono dalyvio bilietas ir aukciono žiūrovo bilietas bus išduodami aukciono dieną nuo 12.30 val., adresu Mortos g. 10, Vilnius, 2 aukštas, 215 kab.

Aukcionai bus suskirstyti į dvi dalis. Pirmojoje aukciono dalyje bus parduodami lengvieji automobiliai, antrojoje aukciono dalyje bus parduodamas kitas turtas.

Dėmesio! Pirmojoje aukciono dalyje gali dalyvauti tik aukciono dalyvio užtikrinimą pateikę dalyviai. Aukciono dalyvio užtikrinimas – 300 Eur pateikiamas pavedimu į VEI sąskaitą Nr. LT82 7300 0100 7166 6739, „Swedbank“ AB banke ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki aukciono dienos. Užtikrinimo suma gali būti įskaitoma į aukcione dalyvio, pateikusio šį užtikrinimą, įsigyto turto kainą. Aukciono dalyviui, nelaimėjusiam aukciono (nė vienos iš parduodamo turto pozicijų), visa užtikrinimo suma grąžinama. Už aukcione įsigytą turtą sumokama mokėjimo pavedimu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pranešimo apie aukciono laimėjimą išsiuntimo. Tuo atveju, jei aukciono laimėtojas po laimėjusią sumą (bent vienai iš parduodamo turto pozicijų) pateikusio asmens identifikavimo aukcione iki minėto pranešimo gavimo, atsisako įsigyti turtą (ar bent vieną iš parduodamo turto pozicijų) ar per pranešime nurodytą terminą (3 darbo dienos) nesumoka už įsigytą turtą, jam aukciono užtikrinimo suma (300,00 Eur) negrąžinama. Aukciono laimėtojui po laimėjusią sumą (bent vienai iš parduodamo turto pozicijų) pateikusio asmens identifikavimo atsisakius savo kainos pasiūlymo (įsigyti prekę) neleidžiama toliau dalyvauti kitų prekių aukcione. Aukciono rengėjas aukciono laimėtoją apie jo laimėtą prekę informuoja iš karto (aukciono metu) žodžiu (identifikavęs laimėjusį asmenį)  taip pat ne vėliau kaip kitą darbo dieną po aukciono pabaigos registruotu laišku ar elektroniniu laišku, pasirašytu teisinę galią turinčiu elektroniniu parašu.

Už aukcione nupirktą turtą sumokama banko pavedimu į VEI sąskaitą, Nr. LT82 7300 0100 7166 6739, bankas „Swedbank“ AB. 

Aukciono metu įsigytos prekės atgal negrąžinamos ir nekeičiamos.

Asmuo, registruojamas aukciono dalyviu, nurodo asmens duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą), adresą ar elektroninio pašto adresą, dalyvaujantieji aukciono pirmoje dalyje taip pat pateikia Užtikrinimo mokesčio sumokėjimą patvirtinantį dokumentą. Aukciono rengėjas aukciono dalyvių asmens duomenis tretiesiems asmenims atskleisti gali tik asmens duomenų apsaugą reguliuojančių teisės aktų nustatytais atvejais