Kreipimosi būdai

Asmenų prašymai dėl konsultacijos suteikimo gali būti pateikiami:

  • žodžiu (telefonu ar tiesiogiai asmeniui atvykus į Inspekciją). Žodiniai prašymai telefonu arba asmeniui atvykus į įstaigą gali būti pateikiami tais atvejais, kai asmuo pageidauja gauti informaciją žodžiu arba susipažinti su dokumentu, neprašydamas to dokumento kopijos, kai informaciją ar konsultaciją galima pateikti tuoj pat.
  • raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į Inspekciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį);
  • elektroninėmis priemonėmis, jei yra galimybė identifikuoti asmenį.

Prašymai gali būti teikiami žodžiu (telefonu ar tiesiogiai pareiškėjui atvykus į Inspekciją), siunčiami paštu ar per pasiuntinį arba elektroninėmis priemonėmis, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją. Žodiniai prašymai telefonu arba pareiškėjui atvykus į įstaigą gali būti pateikiami tais atvejais, kai pareiškėjas pageidauja gauti informaciją žodžiu arba susipažinti su dokumentu, neprašydamas to dokumento kopijos, kai informaciją ar konsultaciją galima pateikti tuoj pat.

Atsakymas pareiškėjui įteikiamas tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu (asmeniui atvykus į Inspekciją, telefonu, siunčiama paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu). 

Daugeliui asmenų aktuali informacija skelbiama interneto svetainės skyriuje Dažnai užduodami klausimai (DUK).

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24