Paslaugos aprašymas

Inspekcija teikia informaciją ir konsultuoja asmenis Inspekcijos kompetencijos klausimais, susijusiais su energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir apmokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo ir kitais teisės aktuose Inspekcijos kompetencijai priskirtais klausimais.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24