Dokumentų formos

Rekomenduojamos dokumentų formos Word PDF
  1. Prašymo suteikti konsultaciją forma
Atsisiųsti Atsisiųsti
  1. Prašymo dėl energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymos išdavimo forma
Atsisiųsti Atsisiųsti
  1. Rekomenduojama skundo forma
Atsisiųsti Atsisiųsti
  1. Pareiškimo dėl skundo ar prašymo atsisakymo forma
Atsisiųsti Atsisiųsti
  1. Prašymo išduoti (pakeisti) atestatą forma
Atsisiųsti Atsisiųsti
  1. Pažymos apie darbų vadovų ir specialistų atestavimą eksploatuoti energetikos įrenginius forma
Atsisiųsti Atsisiųsti
  1. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo (eksploatuotojo) sąžiningumo deklaracijos forma
Atsisiųsti Atsisiųsti
  1. Prašymas išduoti / pakeisti / patikslinti / pratęsti leidimą vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje
Atsisiųsti Atsisiųsti
  1. Informacijos apie atestuotus energetikos darbuotojus pateikimo forma
Atsisiųsti Atsisiųsti
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-03-30