Paslaugos suteikimo trukmė ir kaina

Energetikos įrenginių įrengimno ir eksploatavimo veiklos atestatai išduodami per 30 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų gavimo dienos. Jei ūkio subjektas pateikia duomenis ar dokumentus arba juos pakeičia, taip pašalindamas aplinkybes, trukdančias išduoti ar pakeisti atestatą, ir tai padaro, kol Inspekcija priima sprendimą išduoti atestatą, pakeisti atestatą ar atsisakyti išduoti arba pakeisti atestatą, tuomet išdavimo terminas pradedamas skaičiuoti iš naujo nuo papildomų dokumentų registravimo Inspekcijoje dienos.

Už energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklos atestato išdavimą Rinkliavos dydis eurais
   
Energetikos įrenginių įrengimo ar eksploatavimo veiklos atestato išdavimą 83,00
Energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklos atestato pakeitimą 46,00
   

 

Kaip skaičiuojama rinkliava už kelių rūšių atestatų išdavimą? Pavyzdžiui:

  • už dviejų rūšių (elektros, šilumos) atestatų išdavimą įmonei valstybės rinkliavos mokestis bus skaičiuojamas taip: 83 Eur + 83 Eur = 166 Eur; 

Valstybės rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, įmokos kodas – 5782.

Nuo 2016 metų pasikeitė mokėjimo pavedimų, atliekamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos biudžeto surenkamąsias sąskaitas, formavimo internetinėje bankininkystėje tvarka. Informacija, kaip teisingai sumokėti valstybės rinkliavas, mokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos surenkamąsias sąskaitas, pateikiama čia.

Tais atvejais, kai ūkio subjektas prašymą teikia ir valstybės rinkliavą sumoka per Elektroninių valdžios vartų portalą, ūkio subjekto tapatybė patvirtinama pagal Lietuvos Respublikos gyventojų registro ar (ir) Juridinių asmenų registro duomenis, todėl Juridinių asmenų registro išrašo kopijos ir dokumento, patvirtinančio apie sumokėtą nustatyto dydžio valstybės rinkliavą, ūkio subjektui teikti nereikia.

Valstybės rinkliavos grąžinimas

Valstybės rinkliava grąžinama Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 10 straipsnyje nustatytais atvejais:

  • kai sumokėta daugiau negu nustatytas valstybės rinkliavos dydis;
  • jeigu paslaugos nesuteikiamos.

Valstybės rinkliavos mokėtojas turi pateikti rašytinį prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos kartu su Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduota pažyma, kurioje nurodomos valstybės rinkliavos grąžinimo priežastys. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-07