Dokumentai, kuriuos privaloma pateikti

Asmuo, kreipdamasis dėl energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymos apie jų techninę būklę išdavimo, Inspekcijai turi pateikti:

1. Laisvos formos prašymą, kuriame turi būti nurodyti: pareiškėjo vardas, pavardė, adresas, telefono numeris; jei pareiškėjas yra juridinis asmuo – pavadinimas, buveinė, kodas, atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris; energetikos įrenginių rūšis (elektros, šilumos, dujų, naftos). Prašymas pildomas tuomet, jeigu paslauga užsakoma ne per Elektroninių paslaugų portalą. Prašymas
Prašymas
2.

Dokumentus, nurodytus sąrašuose, sudarytuose pagal energetikos sektorius ir energetikos objektus (Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1V-95)

Pažyma išduodama tik, kai yra sumokėta įmoka už energetikos įrenginio (-ių) techninės būklės patikrinimą ir Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos yra pateiktas apmokėjimą pagrindžiantis dokumentas, kai apmokėjimas vykdomas ne per Elektroninių valdžios vartų portalą.

 

Elektros sektorius
Šilumos sektorius
Dujų sektorius
Naftos sektorius

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-03