Paslaugos aprašymas

Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas apima:

  • patikrinimą, ar energetikos objektas ir / ar įrenginys pastatytas, rekonstruotas ar modernizuotas pagal statinio projekto sprendinius;
  • ar statinio projekto sprendiniai neprieštarauja  norminių teisės aktų reikalavimams ir energetikos įrenginių gamintojų įrengimo instrukcijoms; 
  • ar atlikti visi reikalingi energetikos įrenginių montavimo, bandymo, matavimo ir paleidimo–derinimo darbai; 
  • ar nauji, rekonstruoti ar modernizuoti energetikos įrenginiai yra tinkami naudoti pagal paskirtį.

Inspekcijos specialistai, patikrinę naujai sumontuotų, rekonstruotų ar modernizuotų energetikos įrenginių techninę būklę ir nenustatę pažeidimų bei trūkumų, parengia ir išduoda pažymą, kuri įteikiama pareiškėjui, siunčiama paštu, el. paštu arba kitomis informacinių technologijų priemonėmis (asmens prašyme nurodytu būdu).

Vieno ar dviejų butų namuose sumontuotiems visiems energetikos įrenginiams išduodama viena pažyma. Jei pareiškėjas pageidauja, gali būti išduodamos atskiros pažymos kiekvienai energetikos (elektros, šilumos, dujų, naftos ar naftos produktų) įrenginių rūšiai.

Nustačius energetikos įrenginio(-ių) įrengimo neatitikimą projektui ir norminių teisės aktų reikalavimams, parengiamas energetikos įrenginių trūkumų aktas. Dėl energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymos gavimo energetikos įrenginių statytojas (arba jo įgaliotas asmuo) galės kreiptis į Inspekciją pakartotinai, kai pašalins nurodytus trūkumus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24