Už paslaugos suteikimą atsakingų asmenų (ir vadovo) ar įstaigos padalinio kontaktiniai duomenys

Už konkrečią energetikos sritį atsakingi Inspekcijos teritorinių skyrių pareigūnai. Administracinės paslaugos vadovai yra Inspekcijos teritorinių skyrių vedėjai. Kontaktiniai duomenys pateikiami interneto svetainės skyriuje „Struktūra ir kontaktai“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24