Kreipimosi būdai

Visi dokumentai gali būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu ar pateikiami asmeniškai. Elektroniniu paštu siunčiamas skundas turi būti patvirtintas elektroniniu parašu.

Asmenų priėmimo vietos adresas, darbo valandos, telefonų numeriai bei elektroninio pašto adresai skelbiami interneto svetainės skyriuje „Struktūra ir kontaktai“.

Pareiškėjo informavimas apie Inspekcijos priimtus sprendimus dėl skundo priėmimo, duomenų tikslinimo, skundo nagrinėjimo sustabdymo, nutraukimo, atnaujinimo ir pan. vykdomas pareiškėjo nurodytu pageidaujamu būdu, o jei būdas nenurodytas – tokiu būdu, kokiu buvo gautas skundas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24