Už paslaugos suteikimą atsakingų asmenų (ir vadovo) ar įstaigos padalinio kontaktiniai duomenys

Gauti skundai nagrinėjami teritoriniu principu, jeigu Inspekcijos viršininkas nenusprendžia kitaip.

Skundų priėmimo vietos adresas ir telefonų numeriai bei elektroninio pašto adresai skelbiami interneto svetainės skyriuje „Struktūra ir kontaktai“.

Skundai priimami darbo dienomis Inspekcijos darbo valandomis, taip pat papildomu laiku, nurodytu interneto svetainės skyriuje „Struktūra ir kontaktai“ siltyje „Asmenų aptarnavimas“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-10-07