Valstybės rinkliava už leidimų verstis veikla elektros energetikos sektoriuje išdavimą

Paslaugos pavadinimas Rinkliavos dydis eurais
 už leidimo gaminti elektros energiją:  
 – išdavimą 65,00
 – pakeitimą 50,00
 – patikslinimą 50,00
 – dublikato išdavimą 10,00
 už leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus:  
 – išdavimą 50,00
 – pakeitimą 40,00
 – patikslinimą 40,00
 – dublikato išdavimą 10,00
 už leidimo tiesti tiesioginę elektros liniją:  
 – išdavimą 65,00
 – pakeitimą 50,00
 – patikslinimą 50,00
 – dublikato išdavimą 10,00
 už leidimo eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra Europos Sąjungos valstybės narės:  
 – išdavimą 65,00
 – pakeitimą 50,00
 – patikslinimą 50,00
 – dublikato išdavimą 10,00
 už leidimo importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra Europos Sąjungos valstybės narės:  
 – išdavimą 65,00
 – pakeitimą 50,00
 – patikslinimą 50,00
 – dublikato išdavimą 10,00

Valstybės rinkliavos dydžiai už leidimų verstis veikla elektros energetikos sektoriuje išdavimą, pakeitimą, patikslinimą arba dublikato išdavimą patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 815 (2015-08-10 TAR, Dok. Nr. 12184).

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-09-11