Dokumentai, kuriuos privaloma pateikti

Kreipiantis į Inspekciją, privaloma pateikti:

 1. laisvos formos prašymą nagrinėti vartojimo ginčą. Prašymą pasirašo pareiškėjas ar jo atstovas. Pateikiant prašymą elektroniniu būdu, laikoma, kad prašymas yra pasirašytas;
 2. energetikos įmonės atsakymo į vartotojo kreipimąsi kopiją arba vartotojo kreipimosi į pardavėją ar paslaugų teikėją kopiją, jeigu pardavėjo ar paslaugų teikėjo atsakymas per Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą (per 30 dienų nuo kreipimosi gavimo dienos) negautas;
 3. vartojimo sutarties, dėl kurios kyla ginčas, kopiją, jeigu sutartis sudaryta raštu;
 4. prašyme išdėstytas aplinkybes patvirtinančių dokumentų kopijas;
 5. paprastos rašytinės formos įgaliojimą, jeigu vartotojui atstovauja atstovas. Jeigu vartotojui atstovauja vartotojų asociacija, kurios narys jis yra, vietoj įgaliojimo pateikiamas dokumentas, patvirtinantis vartotojo narystę vartotojų asociacijoje;
 6. jeigu vartotojui atstovauja vartotojų asociacija, – dokumentų, patvirtinančių, kad vartotojų asociacija įregistruota Juridinių asmenų registre ir kad jos steigimo dokumentuose nurodytas veiklos tikslas – vartotojų teisių ir teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas, kopijas.
 7. Prašyme nagrinėti vartojimo ginčą turi būti nurodyta:
  1. vartotojo vardas, pavardė, adresas;
  2. energetikos įmonės, dėl kurios veiksmų (neveikimo) pateikiami reikalavimai, pavadinimas, buveinės  adresas;
  3. vartojimo sutartis, dėl kurios kyla ginčas;
  4. ginčo aplinkybės;
  5. vartotojo reikalavimas;
  6. informacija, ar ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu nesprendžia teismas arba vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektas, ar ginčo nagrinėjimas nebuvo nutrauktas pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 26 straipsnį, ar nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl to paties ginčo ir ar nėra priimtas vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjekto sprendimas dėl to paties ginčo;
  7. pridedamų dokumentų sąrašas.
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24