Kreipimosi būdai

Visi dokumentai gali būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu ar pateikiami asmeniškai. Pateikiant prašymą elektroniniu būdu – elektroniniu paštu, laikoma, kad prašymas yra pasirašytas;

Asmenų priėmimo vietos adresas, darbo valandos, telefonų numeriai bei elektroninio pašto adresai skelbiami interneto svetainės skyriuje „Struktūra ir kontaktai“.

Pareiškėjo informavimas apie Inspekcijos priimtus sprendimus dėl prašymo išnagrinėti ginčą priėmimo, duomenų tikslinimo, ginčo nagrinėjimo sustabdymo, nutraukimo, atnaujinimo ir pan. vykdomas pareiškėjo nurodytu pageidaujamu būdu, o jei būdas nenurodytas – tokiu būdu, kokiu buvo gautas prašymas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-06-08