Paslaugos suteikimo trukmė ir kaina

Vartojimo ginčas turi būti išnagrinėtas ir sprendimas dėl ginčo esmės priimtas ne vėliau kaip per 90 dienų nuo to laiko, kai Inspekcija gavo visus privalomus pateikti dokumentus. Jeigu dėl pagrįstų priežasčių per šį terminą vartojimo ginčas negali būti išnagrinėtas ir priimtas sprendimas, Inspekcija gali šį terminą pratęsti, tačiau ne ilgiau negu 30 dienų. Ginčo šalims turi būti pranešta apie šio termino pratęsimą.

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24