Už paslaugos suteikimą atsakingų asmenų (ir vadovo) ar įstaigos padalinio kontaktiniai duomenys

Gauti prašymai išnagrinėti vartojimo ginčą nagrinėjami teritoriniu principu, jeigu Inspekcijos viršininkas nenusprendžia kitaip. Paslaugos vadovas – Inspekcijos viršininkas ir Inspekcijos teritorinių skyrių vedėjai. Kontaktiniai duomenys pateikiami  interneto svetainėje skyriuje „Struktūra ir kontaktai“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24