Dalyvavimas statinių užbaigimo komisijose

Vadovaujantis Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės energetikos inspekcijos viršininko 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1V-95, reikalavimais:

Inspekcijos viršininko įsakymu skiriami atstovai į statybos užbaigimo komisijas šiuose statomuose ar rekonstruojamuose energetikos objektuose (statiniuose):

 1. 50 MW ir didesnės galios elektrinėse ir katilinėse;
 2. 110 kV ir didesnės įtampos elektros perdavimo tinkluose, jų priklausiniuose;
 3. magistraliniuose dujotiekiuose;
 4. 25 000 000 m3 ir didesnių gamtinių dujų saugyklose;
 5. suskystintų gamtinių dujų importo terminaluose ir saugyklose;
 6. magistraliniuose naftotiekiuose, produktotiekiuose;
 7. naftos perdirbimo įmonėse, kurios perdirba 50 000 tonų ir daugiau naftos per metus;
 8. 10 000 m3 ir didesniuose naftos, naftos produktų terminaluose ir saugyklose;
 9. mažesnėse negu 50 MW galios elektrinėse ir katilinėse, kai statybos ar rekonstrukcijos sąmatinė 7,24 mln. Eur ir didesnė;
 10. kituose energetikos objektuose, kurių svarbą valstybei pripažįsta Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Inspekcijos atstovus į statybos užbaigimo komisijas kituose statomuose ar rekonstruojamuose energetikos objektuose (statiniuose) skiria Inspekcijos teritorinių skyrių vedėjai.

Inspekcijos atstovų dalyvavimo statinių užbaigimo komisijose tikslai:

 • patikrinti, ar energetikos objektas (statinys) ar energetikos įrenginys pastatytas, rekonstruotas ar modernizuotas pagal statinio projekto sprendinius, ar statinio projekto sprendiniai neprieštarauja norminių teisės aktų reikalavimams ir energetikos įrenginių gamintojų įrengimo instrukcijoms;
 • patikrinti, ar atlikti visi reikalingi energetikos įrenginių montavimo, bandymo, matavimo ir paleidimo-derinimo darbai;
 • patikrinti, ar nauji, rekonstruoti ar modernizuoti energetikos įrenginiai yra tinkami naudoti pagal paskirtį.
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-30