Teisės aktai

Teisės aktų, reguliuojančių Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos veiklą atliekant ūkio subjektų priežiūrą ir įtvirtinančių atitinkamų priežiūros sričių reikalavimus, sąrašas, patvirtintas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2017 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. 1V-46 (kartu su Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 1V-123 redakcija).