Atsinaujinančių išteklių sektorius

Lietuvos Respublikos įstatymai

  1. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

  1. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo elektros energijai gaminti skatinimo kvotų ir aukcionų regionų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 810;
  2. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 827;
  3. Išlaidų, susijusių su saulės šviesos energijos elektrinės projekto plėtojimu, kompensavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 594;
  4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimas Nr. 121 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“. 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro teisės aktai

  1. Energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimo ir panaudojimo sąlygų ir tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 1-33;
  2. Atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginių montavimo darbų kokybės priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1-330;
  3. Atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojančių specialistų rengimo atestacijai tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1-329;
  4. Vėjo elektrinių prijungimo prie elektros tinklų techninės taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 1-99.

Valstybinės energetikos inspekcijos viršininko įsakymai

  1. Ataskaitų apie atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginių montavimo darbus pateikimo ir montavimo darbų kokybės patikros atlikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 1V-59.
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-06-05