Naftos sektorius

Lietuvos Respublikos įstatymai

 1. Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

 1. Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų sudarymo reglamentavimo, tvarkymo, kaupimo, naudojimo ir priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 279.

Lietuvos Respublikos energetikos ministro teisės aktai

 1. Naftos ir naftos produktų magistralinių ir jūrinių vamzdynų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 4-207;
 2. Naftos perdirbimo įrenginių eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 4-27;
 3. Degalinių eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 1-37;
 4. Magistralinių naftotiekių ir produktotiekių apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1-131;
 5. Prekybos naftos produktais taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 1-346;
 6. Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1-19;
 7. Naftos produktų tiekimo ir vartojimo apribojimų taikymo planas, patvirtintas energetikos ministro 2013 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 1-107.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro teisės aktai 

 1. Laikinosios pavojingų medžiagų stacionariųjų beslėgių talpyklų priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. A1-178.

Kolegialių institucijų teisės aktai

 1. Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomieji kokybės rodikliai, patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1-348/D1-1014/3-742.

Valstybinės energetikos inspekcijos viršininko įsakymai

 1. Naftos produktų ir (ar) naftos valstybės atsargų kaupimo, tvarkymo patikrinimo tvarka, patvirtinta Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos viršininko 2004 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 02;
 2. Naftos produktų tiekimo ir vartojimo apribojimo priemonių kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2016 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 1V-48.
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-06-05