Teisės aktai, reglamentuojantys energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatų išdavimą

  1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas.
  2. Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274.
  3. Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220.
  4. Energetikos įrenginių eksploatavimo darbų, kuriuos gali atlikti fizinis asmuo, sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-305.
  5. Energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatų išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1V-106, įsakymo pakeitimas 2018 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. 1V-40 (2018-05-04 TAR, Dok. 7216).
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-05-22