Administracinė byla Nr.: A525-1460/2013
Pareiškėjas: UAB „Paribys“
Atsakovai:

 1. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos;
 2. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius;
 3. Vilniaus miesto savivaldybės administracija;
 4. Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba;
 5. Vilniaus visuomenės sveikatos centras;
 6. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos;
 7. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Vilniaus teritorinis skyrius;
 8. Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus skyrius;
 9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas;
 10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūra;
 11. Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija

Tretysis suinteresuotas asmuo: UAB  „Lit-Invest“
Ginčo dalykas: Dėl 2012-02-14 Statybos užbaigimo akto Nr. (23.45)SUA 284 panaikinimo
Teismų sprendimai, nutartys:

Administracinė byla Nr.: I-3438-437/2012; A146-504/2013
Pareiškėjas: G. G.
Atsakovas: Valstybinė energetikos inspekcija
Ginčo dalykas: Dėl 2012-02-14 Statybos užbaigimo akto Nr. (23.45)SUA 284 panaikinimo
Teismų sprendimai, nutartys: 

Administracinė byla Nr.: II-2-785/2013
Pareiškėjas: J. S.
Atsakovas: Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos
Ginčo dalykas: Dėl 2012-12-11 Nutarimo skirti administracinę nuobaudą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 14OV1-38 panaikinimo ar švelnesnės nuobaudos paskyrimo
Teismų sprendimai, nutartys:

Civilinė byla Nr.: 2-3180-115/2013
Pareiškėjas: UAB „Vilniaus energija“
Atsakovas: R. V.
Tretysis asmuo: Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos
Ginčo dalykas: Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 2012-12-19 sprendimo Nr. (03)2R-1585 panaikinimo
Teismų sprendimai, nutartys:

Administracinė byla Nr.: I-1119-121/2013; A662-1392/2013
Pareiškėjas: A. K.
Atsakovas: Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos
Ginčo dalykas: Dėl viešųjų ir privačiųjų interesų pažeidimo
Teismų sprendimai, nutartys:

Administracinė byla Nr.: I-1917-815/2013
Pareiškėjas: A. K.
Atsakovas: Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos
Ginčo dalykas: Dėl tarnybinės pagalbos nesuteikimo
Teismų sprendimai, nutartys: 

Administracinė byla Nr.:eI-1148-171/2017

Pareiškėja: UAB „Kaistata“

Atsakovė: Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos

Tretysis suinteresuotas asmuo: UAB „Vildara“

Ginčo dalykas: „Dėl Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo adm. byloje Nr. 3R-312(AG-244/04-2016) panaikinimo

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017-03-15 d. sprendimas

Administracinė byla Nr.: eI-6571-629/2016; eA-2486-261/2017

Pareiškėja: UAB „Foksita“

Atsakovė: Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos

Ginčo dalykas: Dėl 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. SP-40  panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

Teismų sprendimai, nutartys:

Administracinė byla Nr.: eI-5083-473/2017; eA-3140-858/2018

Pareiškėja: UAB „Foksita“

Atsakovė: Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos

Ginčo dalykas: Dėl 2017 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. SP-65 panaikinimo

Teismų sprendimai, nutartys: 

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-08-03