Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena

Inspekcija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisėkūros taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1244, nepatenka tarp teisinio reguliavimo stebėseną atliekančių institucijų, todėl ši informacija neteikiama.

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-08-02