Administraciniai nusižengimai

Inspekcijos pareigūnai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsniu, administracinių nusižengimų teiseną pradeda, administracinių nusižengimų tyrimą atlieka ir administracinių nusižengimų protokolus surašo už šio kodekso 323, 324, 325 straipsniuose, 326 straipsnio 1 dalyje, 327 straipsnyje, 328 straipsnio 2 dalyje, 330, 331, 505, 507 straipsniuose numatytus administracinius nusižengimus.

Inspekcijos vardu administracinių nusižengimų, už kuriuos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso specialiosios dalies straipsnio ar straipsnio dalies, priskirtos pagal kompetenciją nagrinėti Inspekcijai, sankciją numatyta bauda, kurios maksimalus dydis neviršija vieno tūkstančio penkių šimtų eurų, ir kuriose administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo arba nukentėjusysis yra pilnametis, bylas ne teismo tvarka nagrinėja ir skiria administracines nuobaudas:

1. Planavimo ir kontrolės skyriaus vedėjas:

1.1. kai administracinio nusižengimo tyrimą atliko ir protokolą surašė Planavimo ir kontrolės skyriaus pareigūnai;

1.2. kai Inspekcijos teritorinių skyrių vedėjai negali nagrinėti administracinių nusižengimų bylų ir surašyti nutarimų dėl atostogų, komandiruotės, ligos ar kitais teisės aktais nustatytais atvejais;

2. Inspekcijos teritorinių skyrių vedėjai, kai administracinio nusižengimo tyrimą atliko ir protokolą surašė atitinkamo skyriaus pareigūnai;

3. Inspekcijos atitinkamų struktūrinių padalinių pareigūnai Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 615 straipsnio 4 dalyje nustatytu atveju.

Informacija apie baudų sumokėjimą už administracinius teisės pažeidimus arba administracinius nusižengimus

Inspekcijos atstovų paskirtos baudos už administracinius teisės pažeidimus (nuo 2017 m. sausio 1 d. – administracinius nusižengimus) mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (VMI) biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

Baudos už administracinius teisės pažeidimus arba administracinius nusižengimus sumokomos atskiru mokėjimo nurodymu už kiekvieną pažeidimą ar nusižengimą.

SVARBU. Prašome baudas už administracinius teisės pažeidimus arba administracinius nusižengimus sumokėti ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas iki mokėjimo termino pabaigos, jei mokėjimai atliekami įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų ar jų tarpininkų padaliniuose, kad gautos įmokos būtų laiku įskaitytos į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

Mokėjimo nurodyme būtina įrašyti:

 • pažeidimo identifikacinį kodą – ROIK, kuris turi būti nurodomas unikalaus mokėjimo kodo laukelyje. Jo neįrašius, suma bus įskaityta bendra Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo ir mokėjimo prievolių dydžių skirtumo pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka;
 • įmokos kodą – 1001;
 • gavėją – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, gavėjo kodas – 188659752.

Informuojame, kad nuo 2016 metų pasikeitė mokėjimo pavedimų, atliekamų į VMI biudžeto surenkamąsias sąskaitas, formavimo internetinėje bankininkystėje tvarka. VMI interneto  svetainėje, adresu www.vmi.lt/cms/mokejimu-pavyzdziai-nuo-2016-m pateikti bankinių mokėjimų ruošinių pavyzdžiai, kaip teisingai sumokėti baudas už administracinius teisės pažeidimus arba administracinius nusižengimus. Daugiau informacijos galite gauti paskambinę į Mokesčių informacijos centrą telefonu 1882 (skambučiai yra mokami) arba interneto svetainėje http://www.vmi.lt/.

Informacija apie baudų sumokėjimą už administracinius teisių pažeidimus arba administracinius nusižengimus teikiama Administracinių nusižengimų registrui.  

Šias baudas taip pat galima sumokėti įmokų paslaugas teikiančiose įstaigose ir jų ar tarpininkų padaliniuose:

 • AB „Lietuvos paštas" skyriuose;
 • per UAB „EVP" interneto portalą;
 • SOLLO, UAB, tarpininko MAXIMA LT, UAB, kasose;
 • UAB „Mažeikių butų ūkis";
 • UAB „Mokėjimo terminalo sistemos" mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX;
 • UAB „Perlo paslaugos" terminaluose;
 • per UAB „Viena Sąskaita" interneto portalą;
 • UAB „Virtualių paslaugų operatorius" spaudos kioskuose.
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-05-17