Energetikos darbuotojų atestavimo kontrolė

Energetikos darbuotojus atestuoja sertifikavimo įstaigos, kurios su Valstybine energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos nustatyta tvarka suderino ir pasitvirtino energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemas pagal Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17024:2012 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai (ISO/IEC 17024:2012)“, arba energetikos įmonės Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220.