Informacija apie atestuotus energetikos darbuotojus

Inspekcija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 patvirtinto Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo 12.5 papunkčio reikalavimais, analizuoja iš sertifikavimo įstaigų ir energetikos įmonių gautą informaciją apie atestuotus energetikos darbuotojus, atestavimo procesą, periodiškai ją vertina ir, kalendoriniams metams pasibaigus, savo interneto svetainėje skelbia apibendrintą informaciją.

Informaciją sertifikavimo įstaigose ir energetikos įmonėse atestuotus energetikos darbuotojus pateikiama Inspekcijai elektroninėmis priemonėmis užpildant Informacijos apie atestuotus energetikos darbuotojus formą, patvirtintą Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2014 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 1V-19 (atsisiųsti šią formą galite iš dokumentų sąrašo, kuris nurodytas skyriuje „Paslaugos“, srityje „Dokumentų formos“, Nr. 9).

Apibendrinta informacija apie sertifikavimo įstaigose ir energetikos įmonėse atestuotus energetikos darbuotojus:

2018 metai 2017 metai  2016 metai 2015 metai 2014 metai 2013 metai
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-27