Atestatų rūšys

Inspekcija išduoda penkių rūšių energetikos įrenginių eksploatavimo atestatus: elektros įrenginių eksploatavimo; šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimo; gamtinių dujų įrenginių eksploatavimo; suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo; naftos ir naftos produktų įrenginių eksploatavimo. Atestatai turi privalomąjį priedą, kuriame išvardyti energetikos įrenginių eksploatavimo darbai.

Asmenys, eksploatuojantys nuosavybės teise ar kitais teisėtais būdais valdomus energetikos įrenginius, naudojamus savo reikmėms, gali būti atestuojami Inspekcijoje jų pageidavimu.