Sprendimų apskundimas

Vadovaujantis Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių reikalavimais, Inspekcijos priimti sprendimai neatestuoti ūkio subjekto ir neišduoti atestato energetikos įrenginiams eksploatuoti, sustabdyti atestato galiojimą arba panaikinti atestato galiojimą gali būti skundžiami Atestavimo ginčų komisijai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-03-19