Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimas

Elektros, šilumos, dujų, naftos ir (ar) naftos produktų įrenginiuose įvykusios avarijos ir sutrikimai tiriami vadovaujantis Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 1-80.

Energetikos įrenginių avarijų ar sutrikimų tyrimo tikslas – nustatyti avarijų, sutrikimų priežastis, numatyti priemones panašiems atvejams išvengti, įvertinti energetikos įrenginių veikimo patikimumą, saugumą, darbuotojų veiksmus.

2017 m. energetikos įrenginiuose įvykę sutrikimai ir avarijos

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-02-05