Energetikos objektų ir įrenginių patikrinimai

Energetikos objektų ir įrenginių valstybinė kontrolė apima:

  1. energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimą:

    naujai pastatytų, įrengtų, rekonstruotų, modernizuotų energetikos objektų ir energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas atliekamas vadovaujantis Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės energetikos inspekcijos viršininko 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1V-95, nustatytais reikalavimais (2017 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 1V-12 redakcija).

    Daugiau apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimą, paslaugos užsakymo būdus ir suteikimo trukmę skaitykite skyriuje „Paslaugos“.

  2. planinius ir neplaninius energetikos objektų ir įrenginių patikrinimus:

    – planiniai patikrinimai atliekami pagal patvirtintą energetikos objektų ir įrenginių patikrinimų metinį planą ir vadovaujantis ūkio subjekto energetikos įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo akte (klausimyne) pateiktais klausimais. Metinis patikrinimų planas ir kontroliniai klausimynai –  energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktai skelbiami interneto svetainės skyriuje „Administracinė informacija“, srityje „Ūkio subjektų priežiūra“.

    – neplaniniai patikrinimai atliekami esant pagrįstam fizinių ar juridinių asmenų prašymui, tiriant pagal kompetenciją skundus, avarijas ar sutrikimus, nelaimingus atsitikimus, susijusius su energetikos įrenginiais ar energijos vartojimu, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nurodymu ir (arba) Inspekcijos viršininko pavedimu.
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-30