Nelaimingų atsitikimų buityje tyrimas

Mirtini ir sunkūs buitiniai nelaimingi atsitikimai, susiję su energetikos (elektros, šilumos, dujų) ir energijos vartojimu, tiriami vadovaujantis Mirtinų ir sunkių buitinių nelaimingų atsitikimų, susijusių su elektros, šilumos ir dujų įrenginių pavojingais ir kenksmingais veiksniais, tyrimo tvarka, patvirtinta Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 116.

Tyrimo tikslas – atlikti tyrimą, kad būtų surinkti duomenys apie mirtiną ar sunkų buitinį nelaimingą atsitikimą, susijusį su elektros, šilumos, dujų įrenginių pavojingais ir kenksmingais veiksniais, ir nustatytos šio įvykio aplinkybės, priežastys bei numatytos prevencinės priemonės.

Inspekcija, gavusi raštišką Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kvietimą, dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus su asmenimis, kuriuos sieja darbo santykiai.

Dėl energetikos įrenginio avarijos ar sutrikimo įvykę nelaimingi atsitikimai darbe tiriami vadovaujantis Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1118, įvertinus avariją ar sutrikimą tiriančios komisijos išvadas.

2017 m. ištirti nelaimingi atsitikimai

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-02-08