Leidimų verstis veikla elektros energetikos sektoriuje išdavimas

Leidimai verstis veikla elektros energetikos sektoriuje išduodami vadovaujantis Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 1-212, (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 1-171 redakcija) (atsisiųsti prašymo formą).