Montavimo darbų kokybės priežiūra

Siekdama užtikrinti tinkamą atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginių montavimo darbų kokybę, Inspekcija, vadovaudamasi Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 1V-59 patvirtinto Ataskaitų apie atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginių montavimo darbus pateikimo ir montavimo darbų kokybės patikros atlikimo tvarkos aprašo reikalavimais, vertina atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginių montavimo darbų kokybę.

Energetikos darbuotojai, montuojantys (įskaitant paleidimą ir derinimą) nedidelės apimties (iki 100 kW vardinės atiduodamosios galios) biomasės katilus ir nemūrines krosnis, geotermines sistemas ir šilumos siurblius, saulės šviesos ir saulės šilumos energijos gamybos įrenginius, kasmet iki sausio 31 d. privalo Inspekcijai pateikti ataskaitas apie atliktus ir (arba) atliekamus atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginių montavimo darbus.

Iš kiekvienos ataskaitos Inspekcija atrinks po vieną kiekvieno tipo atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginį ir atlieka visų atrinktų įrenginių montavimo darbų kokybės patikrinimus. Apie numatytus patikrinimus raštu arba elektroniniu būdu bus informuojami ir įrenginių montuotojai, ir įrenginių savininkai (montavimo darbų užsakovai).

Atlikusi patikrinimą ir nustačiusi, kad montavimo darbai neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų, Inspekcija turi teisę teikti siūlymą sertifikavimo įstaigai, išdavusiai energetikos darbuotojo pažymėjimą įrenginius sumontavusiam specialistui, svarstyti dėl minėto pažymėjimo galiojimo sustabdymo ar galiojimo panaikinimo.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-05-17