Montuojančių specialistų rengimas atestacijai

Inspekcija, įgyvendindama atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojančių specialistų rengimo atestacijai proceso administravimo funkcijas, atlieka įmonių, įstaigų ir organizacijų, siekiančių įgyti teisę rengti atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojančius specialistus, montuojančius nedidelės apimties (iki 100 kW vardinės atiduodamosios galios) biomasės katilus ir nemūrines krosnis, geotermines sistemas ir šilumos siurblius, saulės šviesos ir saulės šilumos energijos gamybos įrenginius, įskaitant paleidimą ir derinimą, prašymų vertinimą.

Vertinimas atliekamas vadovaujantis Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2015 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-42 patvirtintame Įmonių, įstaigų ir organizacijų, siekiančių įgyti teisę rengti atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojančius specialistus, prašymų vertinimo tvarkos aprašo (kartu su 2018 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. 1V-41, 2018-05-08 TAR, Dok. Nr. 7465) reikalavimais.

Vadovaudamasi minėtu teisės aktu, Inspekcija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų atlieka Energetikos ministerijos persiųstų įmonių, įstaigų ir organizacijų prašymų suteikti teisę joms rengti montuotojus atestacijai ir kitų papildomų dokumentų vertinimą ir, atsižvelgdama į energetikos ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1-329 patvirtinto Atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojančių specialistų rengimo atestacijai tvarkos aprašo reikalavimus, tikrina ir vertina įmonių, įstaigų ir organizacijų pasirengimą (mokymo patalpas, technines ir kitas mokymo priemones, reikalingas pasirinktiems mokymams organizuoti) rengti montuotojus atestacijai.

Jei įmonė, įstaiga ar organizacija atitinka teisės aktuose numatytus reikalavimus, Inspekcija teikia siūlymą Energetikos ministerijai, jog įmonei, įstaigai ar organizacijai būtų suteikta teisė penkerius metus rengti montuotojus atestacijai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-05-17